Chuyên mục: Thị trường

Thị trường kinh tế trong nước và thế giới hôm nay thế nào? Tỷ giá đô la có gì thay đổi không. Có nên gom đô la sẵn thay cho vàng hay không?